Cofeb i fedd 'di-enw' yng Nghaernarfon

Mae cofeb wedi ei gosod ar fedd cyffredin mewn mynwent yng Nghaernarfon ble cafodd dros 200 o fabanod, plant ac oedolion eu claddu.

Roedd y bedd ym Mynwent Llanbeblig yn un "dienw" ar gyfer pobl o wyrcws lleol a'r dref.

Gohebydd BBC Cymru, Siôn Tecwyn fuodd draw yn y fynwent i weld y gofeb newydd.

Cyhoeddwyd