Coron Prifwyl yn plethu dau gyfandir

Mae'r gwaith o baratoi'r maes wedi dechrau, ac ym Machynlleth cafodd Coron yr Eisteddfod ei chyflwyno i'r Pwyllgor Lleol.

Eleni, a hithau'n 150 mlynedd ers i'r Cymry cyntaf gyrraedd y Wladfa, mae'r Goron wedi cael ei noddi gan Gymdeithas Cymru Ariannin.

Adroddiad Craig Duggan.

Mwy o newyddion a straeon o Eisteddfod 2015.