Cynghrair Pencampwyr Ewrop: Y gwerth i Gymru

Gyda disgwyl i Gaerdydd gael ei chyhoeddi'r wythnos nesaf fel cartref rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr yn 2017, mae gwerth yr achlysur yn dechrau dod i'r amlwg.

Mae rhaglen Newyddion 9 wedi clywed y byddai'r cyhoeddusrwydd byd eang werth mwy 'na chyllideb gyfan Croeso Cymru am rhai blynyddoedd.

Mae'r gêm rhwng clybiau gorau Ewrop yn cael ei gwylio gan ddegau o filiynau o bobl mewn dros 200 o wledydd. Rhodri Llywelyn sydd wedi bod yn dilyn y stori ar ran Newyddion 9.

Cyhoeddwyd