Offer NASA yn trin cleifion Cymru

Mae 'na alwad am fwy o offer arloesol i ysbytai Cymru wrth i un ysbyty preifat yng Nghasnewydd ddechrau defnyddio peiriant gafodd ei ddatblygu gan NASA.

Mae'r peiriant yn helpu cleifion i wella ar ôl anafiadau neu lawdriniaethau. Geraint Thomas aeth i brofi'r dechnoleg newydd.