Damwain farwol ar draeth

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi cadarnhau bod dynes wedi marw ar ôl digwyddiad ar draeth Llanilltud Fawr, Bro Morgannwg, bnawn Iau.

Credir bod y ddynes wedi ei llad ar ôl i greigiau gwympo o glogwyn yn yr ardal.

Yn ôl Heddlu De Cymru roedd y ddynes yn ei 20au.

Adroddiad Aled Huw.

Cyhoeddwyd