'Mae Patagonia yn annwyl i mi'

Mae trysor newydd wedi ei ganfod yn y Llyfrgell Genedlaethol, a hynny mewn pamffled propaganda.

Fel rhan o ddathliadau canrif a hanner ers i'r Cymry gyrraedd Patagonia, mae ymchwilwyr wedi dod ar draws geiriau anthem arbennig ar gyfer y Wladfa.

Craig Duggan sy'n adrodd hanes "Mae Patagonia yn annwyl i mi".

Cyhoeddwyd