Agoriad swyddogol fferm wynt Gwynt y Môr

Bydd fferm wynt Gwynt y Môr oddi ar arfordir y gogledd yn cael ei hagor yn swyddogol ddydd Iau.

Dyma'r fferm wynt morwrol fwyaf yng Nghymru, a'r ail fwyaf yn y DU.

Bydd 160 o dyrbeini'n cynhyrchu hyd at 576 megawat, allai gyflenwi ynni i 400,000 o dai.

Dyma adroddiad gohebydd amgylcheddol BBC Cymru, Iolo ap Dafydd.