Pryn rad, pryn eilwaith?

Ma' 'na rybudd heno bod dewis yr adeiladwr anghywir yn gallu bod yn gamgymeriad costus iawn. Falle bod adeiladwyr answyddogol yn rhatach ar yr olwg gynta', ond beth am safon y gwaith? Ac ydyn nhw'n rhoi enw drwg i'r diwydiant cyfan?

Fel y gall Ellis Roberts egluro ma' Ffederasiwn y Meistri adeiladu nawr yn galw ar Lywodraeth Cymru i ystyried a oes angen trwyddedi adeiladwyr.

Cyhoeddwyd