Milwr yn taro merch fach wrth iddi gwrdd â'r Frenhines

Roedd un ferch fach wedi bod yn edrych ymlaen at gwrdd â'r Frenhines yng Nghaerdydd ddydd Iau, ond fe gafodd hi dipyn o sioc eiliadau ar ôl ei moment fawr.

Wrth i'r Frenhines adael yr adeilad ar ôl derbyn blodau gan Maisie, 6 oed, fe gafodd hi ei tharo wrth i'r milwr oedd yn sefyll gyda hi saliwtio'r Frenhines.

Dywedodd tad Maisie, yr Uwch Sarjant Martin Gregory, ei bod hi wedi ypsetio ar y pryd, ond ar ôl cael gwisgo het ei thad roedd hi'n "hapus ac yn rhedeg o gwmpas".

"Mae hi'n iawn hefo'r peth. Mae hi'n gweld yr ochr ddoniol."