Beca: 'Dim ergyd farwol'

Dywed Ofcom eu bod wedi penderfynu diddymu trwydded radio gymunedol Radio Beca.

Roedd yr orsaf yn gobeithio darlledu i'r hen Ddyfed trwy gyfrwng y Gymraeg rhwng amser brecwast ac amser te, gyda rhai rhaglenni Saesneg gyda'r nos.

Fe wnaeth y grŵp sicrhau trwydded ddarlledu yn 2012, ac roedd disgwyl iddynt ddechrau yn Ebrill 2014.

Ond ar ôl rhoi estyniad ddwywaith i'r grŵp o ran y dyddiad dechrau darlledu dywed Ofcom fod Radio Beca wedi methu a chwrdd â dau o dri o feini prawf gafodd eu gosod gan y Rheoleiddiwr.

Mae BBC Cymru yn deall mai oddeutu £20,000 a gasglwyd ar gyfer Radio Beca, pan roedd angen £320,000 i ariannu'r orsaf a'r defnydd o'r trosglwyddyddion ym Mlaenplwyf, Carmel a Phreseli.

Dywedodd Euros Lewis, ysgrifennydd y fenter gymunedol, fod yna fywyd a momentwm yn parhau i berthyn i Radio Beca.

Dywedodd fod penderfyniad Ofcom, "yn broblem, yn rhwystr ond ddim yn ergyd farwol."