Beca yn colli trwydded

Dywedodd Euros Lewis, ysgrifennydd y fenter gymunedol, fod yna fywyd a momentwm yn parhau i berthyn i Radio Beca.

Dywedodd fod penderfyniad Ofcom, "yn broblem, yn rhwystr ond ddim yn ergyd farwol."