Protestio peilonau Môn

Mae protestwyr ar Ynys Môn wedi galw ar y Grid Cenedlaethol i ail-ystyried cynlluniau i osod rhes newydd o beilonau ar draws yr ynys.

Mae'r peilonau'n hanfodol er mwyn cludo ynni o atomfa newydd yr Wylfa, yn ôl y Grid, ond mae nifer am weld y ceblau yn cael eu claddu.

Siôn Tecwyn aeth i Langefni ar ran Newyddion 9.

Cyhoeddwyd