'Angen i lais S4C gael ei glywed'

Mae cadeirydd S4C wedi dweud ei fod yn bwysig fod y Sianel yng nghanol y drafodaeth o sut bydd y sefydliad yn cael ei gyllidio yn y dyfodol.

Byddai hynny'n cynnwys unrhyw drafodaethau am ddyfodol siarter y BBC a dyfodol y drwydded deledu.

Daw rhan fwyaf o arian S4C o'r drwydded deledu, a chanran tipyn llai o'r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon.

Ddydd Iau fe wnaeth llefarydd Llafur dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon, Chris Bryant, rybuddio bod "perygl gwirioneddol" y bydd yr arian sy'n cael ei roi i S4C yn "crebachu" dan y llywodraeth Geidwadol newydd.

Dywedodd Mr Jones fod yn rhaid i lais S4C gael ei glywed.

Cyhoeddwyd