Disodli arweinydd Cyngor Sir Gâr

Aled Scourfield sy'n trafod y penderfyniad i ddisodli Kevin Madge fel arweinydd Cyngor Sir Gaerfyrddin, gyda Jeff Edmunds yn cymryd yr awenau.