Siom i Lafur wedi'r etholiad cyffredinol

Ar ôl i Lafur golli seddi 26 o seddi ar draws Prydain, gan gynnwys yng Nghymru, roedd hi'n anochel y byddai'r arweinydd yn ymddiswyddo.

Fe ddaeth y cyhoeddiad amser cinio ddydd Gwener, gydag Ed Miliband yn cymryd y cyfrifoldeb yn llawn am berfformiad ei blaid.

Gohebydd BBC Cymru, Aled Huw, fuodd yn profi siomedigaeth Llafur.