Carreg filltir i ganolfan prifysgol

Mae'r gwaith o adeiladu canolfan delweddu newydd gwerth £44m ym Mhrifysgol Caerdydd sy'n ymchwilio i'r ymennydd (CUBRIC), fydd yn arwain Ewrop wrth helpu gwyddonwyr i ddeall achosion cyflyrau'r ymennydd, wedi cyrraedd carreg filltir o bwys.

Bydd seremoni'n dathlu'r cynnydd hyd yma wrth greu cartref newydd ar gyfer arbenigedd ac offer o'r radd flaenaf o ran mapio'r ymennydd ar gampws arloesedd y Brifysgol.

Ddydd Iau, mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Mark Drakeford, yn ymuno ag uwch-gynrychiolwyr o'r Brifysgol i ddathlu'r ffaith fod cwmni adeiladu BAM wedi cwblhau ffrâm strwythurol yr adeilad.

Aeth gohebydd iechyd BBC Cymru, Owain Clarke, draw i gael cip olwg ar y dechnoleg sy'n cael ei defnyddio yno.

Cyhoeddwyd