Taith etholiad: Canol Caerdydd

Mae rhaglenni newyddion, radio a gwasanaethau ar-lein wedi bod yn profi'r tymheredd gwleidyddol mewn chwe etholaeth allweddol dros y pythefnos diwethaf fel rhan o daith etholiad BBC Cymru.

Gan droedio mwy o filltiroedd ymgyrchu nag erioed o'r blaen, mae rhaglenni a gwasanaethau BBC Cymru wedi teithio i'r Barri, Caerfyrddin, Tregaron, Cei Conna, Llandudno a Chaerdydd.

Caerdydd yw'r lleoliad ar ddydd Gwener, 1 Mai, a Steffan Messenger sy'n cael cipolwg ar etholaeth Canol Caerdydd ar ran Cymru Fyw.

Mae modd dysgu mwy am etholaeth Canol Caerdydd drwy edrych ar ein tudalen etholaethol ar Cymru Fyw.