Taith etholiad: Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro

Fe fydd rhaglenni newyddion, radio a gwasanaethau ar-lein yn profi'r tymheredd gwleidyddol mewn chwe etholaeth allweddol dros y pythefnos nesaf fel rhan o daith etholiad BBC Cymru.

Gan droedio mwy o filltiroedd ymgyrchu nag erioed o'r blaen, bydd rhaglenni a gwasanaethau BBC Cymru yn teithio i'r Barri, Caerfyrddin, Tregaron, Cei Connah, Llandudno a Chaerdydd.

Caerfyrddin yw'r lleoliad ar ddydd Mercher, 22 Ebrill, a Steffan Messenger sy'n cael cipolwg ar etholaeth Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro ar ran Cymru Fyw.

Mae modd dysgu mwy am etholaeth Gorllewin Caerfryddin a De Penfro drwy edrych ar ein tudalen etholaethol ar Cymru Fyw.

Cyhoeddwyd