Darganfod gweddillion ym Mhen Llŷn

Mae'n bosib iddi fyw tua'r un adeg a Llywelyn Fawr a Gerallt Gymro. Nawr, mae gweddillion menyw gafodd eu darganfod o dan hen eglwys ym Mhen Llŷn wedi datgelu rhagor o'i chyfrinachau.

Adeiladwyr darodd ar y bedd yn Nefyn wrth wneud gwaith atgyweirio ar yr eglwys. Dafydd Evans aeth i balu am fwy o wybodaeth ar ran Newyddion 9.