Rhybudd dyledion Morgannwg

Mae eu tymor yn dechrau ddydd Sul, ond y dyledion ariannol yn hytrach na'r gêm yn erbyn Swydd Gaerlŷr sydd yn denu'r sylw mawr.

Roedd y clwb yn gobeithio na fyddai angen talu rhan o'r swm sy'n ddyledus i Gyngor Dinas Caerdydd, ond fe allai hynny newid wedi cyfarfod arall o Bwyllgor y cyngor fis nesaf. Yn ôl prif weithredwr Morgannwg, fe fyddai hynny'n gadael y clwb mewn sefyllfa anodd iawn.

Iwan Griffiths aeth i Stadiwn SWALEC ar ran Newyddion 9.

Cyhoeddwyd