Pabell etholiadol BBC Cymru ar daith

Yn ôl rhai mae'n edrych fel iglw, armadilo neu falws melys (marshmallow), ond cyn hir fe fydd pabell etholiadol enfawr BBC Cymru ar ei ffordd i drefi ar hyd y wlad.

Gan droedio mwy o filltiroedd ymgyrchu nag erioed o'r blaen, bydd rhaglenni a gwasanaethau newyddion BBC Cymru Wales yn teithio i etholaethau allweddol rhwng dydd Llun 20 Ebrill a dydd Gwener, 1 Mai.

Fyddwn ni'n galw yn Y Bari, Caerfyrddin, Tregaron, Cei Connah, Llandudno a Chaerdydd.

Fe fydd nifer o raglenni dyddiol BBC Cymru ar deledu a radio yn cael eu darlledu o'r babell yn ystod pythefnos y daith.

Ein gohebydd Steffan Messenger gafodd gipolwg ar y babell wrth iddi gael ei chodi am y tro cynta'.

Cyhoeddwyd