Tebycach i'r Saeson na'r Celtiaid?

Pwy ydyn ni? Ydi'r Celtiaid wir yn gefndryd? Faint o wahaniaeth sydd 'na rhwng gogs a hwntws? Dyma rai o'r cwestiynau mae gwaith ymchwil newydd yn ceisio ei ateb.

Mae gwyddonwyr ym Mhrifysgolion Rhydychen a Llundain wedi darganfod bod olion genetic pobl o'r Alban, Cymru a Chernyw yn wahanol, ac yn debycach i'r Saeson nac i'w gilydd. Aled Scourfield aeth i roi gwreiddiau'r Cymry dan y microsgop i Newyddion 9.