Yr oen mwyaf ym Mhrydain wedi ei eni yng Nghymru?

Mae ffermwr yng ngogledd Cymru yn honni bod un o'r ŵyn mwyaf ym Mhrydain wedi ei eni ar ei fferm.

Cafodd yr oen, oedd yn pwyso 11kg neu 24 pwys a 2 owns, ei eni ar ôl i'w fam gael ei rhuthro at y milfeddyg yn Ninbych.

Dywedodd y ffermwr Dafydd Fon Ifan, o Fferm Tŷ Mawr yn Llanrhaeadr, mai'r tywydd da oedd yn gyfrifol am yr oen enfawr.

Cyhoeddwyd