Mynwentydd: 'Sefyllfa hunllefus'

Wrth i wirfoddolwyr wegian dan y pwysau o geisio gofalu am hen fynwentydd, mae yna alw unwaith eto am ymyrraeth gan Lywodraeth Cymru. Mae'r sefyllfa wedi'i disgrifio fel un "hunllefus". A ddylai cynghorau lleol neu gyrff cyhoeddus eraill ysgwyddo rhagor o'r baich? Dyma mae Newyddion 9 yn ei ofyn, wrth i Dafydd Gwynn ymweld â dwy fynwent yng Ngwynedd sy'n prysur ddiflannu dan y drain.

Cyhoeddwyd