Taith o gwmpas yr Adran Frys

Bu'r Nyrs Steffan Simpson yn dangos gwahanol ardaloedd yr Uned Frys yr Ysbyty Athrofaol yng Nghaerdydd i Ohebydd Iechyd BBC Cymru, Owain Clarke, gan esbonio beth sy'n digwydd ym mhob rhan.