Gosod pont newydd yng Nghastell Harlech

Dyma fideo sydd wedi ei ffilmio yn ystod y broses o osod pont newydd yng Nghastell Harlech.

Bydd y bont yn creu cysylltiad rhwng y teras a phorthdy'r castell, sy'n Safle Treftadaeth y Byd.

Bydd y bont newydd yn galluogi ymwelwyr sy'n defnyddio cadeiriau olwyn a phramiau i gael mynediad i'r castell am y tro cyntaf.

Cyhoeddwyd