Pryder am ddiogelwch Gwyl y Gaeaf Caerdydd

Mae pryder am ddiogelwch un o atyniadau Gŵyl y Gaeaf Caerdydd, ar ôl i broblem achosi i gerbydau daro yn erbyn ei gilydd yn yr awyr.

Cafodd fideo ei dynnu gan bobl ar y ddaear yn dangos problem gyda'r Sky Swing, sy'n troelli 60m oddi ar y ddaear, yn achosi i gerbydau gwag wrthdaro yn erbyn cerbydau oedd yn cario pobl.

Mae'r BBC yn deall bod pobl wedi gorfod aros yn yr awyr am hyd at 15 munud cyn dychwelyd i'r ddaear.

Mewn datganiad, dywedodd Sayers Amusements eu bod nhw wedi ymchwilio i'r digwyddiad.

Dywedodd llefarydd bod gwynt cryf wedi achosi'r digwyddiad, ond bod system diogelwch y Sky Swing wedi arafu'r cerbydau pan gododd y gwynt.

Ni chafodd unrhyw un ei anafu.

Cyhoeddwyd