Tafarnwr Aberystwyth yn wynebu colli popeth

Mae Mansel Beechey a'i deulu, sydd wedi bod yn rhedeg tafarn y Llew Du yn Aberystwyth, yn wynebu colli popeth oherwydd dyledion sydd wedi codi i £800,000.

Mae peryg iddo ddod yn fethdalwr oherwydd iddo fethu a talu ei ddyledion, sydd wedi cynyddu yn sgil cyfraddau llog uchel gan y banciau.

Mae eisoes wedi colli'r dafarn, ac mae'r teulu wedi gorfod gwerthu'r rhan fwyaf o'u heiddo personol.

Yn ôl Mr Beechey, yr unig ffordd o ddiogelu eu cartref yw petai ei ferch yn mynd yn fethdalwr yn ei le.

Fe wnaeth y banc werthu polisi ariannol cymhleth i Mr Beechey, roedd y cytundeb i fod i warchod cynnydd mewn cyfraddau llog, ond methodd y banc ac egluro'n llawn i Mr Beechey am y posibiliadau o'r cyfraddau llog yn disgyn.