Ydi Cymru'n ddigon da i ennill cwpan y byd?

Wrth i gyfres rygbi rhyngwladol yr hydref ddod i ben, mae gohebydd chwaraeon BBC Cymru, Iwan Grithiths wedi bod yn holi Gareth Edwards beth sydd wedi newid ers iddo gynrychioli Cymru yn erbyn De Affrica 30 mlynedd yn ôl.

Mae Mr Edwards hefyd yn trafod - beth yw gobeithion Cymru, wrth edrych tuag at Cwpan y Byd yn 2015?