Dechrau Rali Cymru GB

Dros y tridiau nesaf bydd llonyddwch rhai o goedwigoedd gogledd a chanolbarth Cymru'n cael ei darfu gan geir rali cyflyma'r byd.

Nos Iau fe wnaeth Rali Cymru GB, coron ar bencampwriaeth y byd ddechrau ym Mae Colwyn.