Cofio chwaraewyr y Rhyfel Mawr

Wrth i dîm rygbi Cymru herio Awstralia fory, fe fydd 'na seremoni cyn y gic gyntaf yn Stadiwm y Mileniwm i gofio'r chwaraewyr rhyngwladol gollodd eu bywydau yn y Rhyfel Byd Cyntaf.

Yn ystod y brwydro, bu farw 13 o ddynion oedd wedi cynrychioli Cymru ar y cae rygbi.

Bu Gareth Williams yn trafod hanes y chwaraewyr gyda gohebydd BBC Cymru Alun Thomas.

Cyhoeddwyd