Ergyd economiadd

Yn ôl Aled Scourfield, gohebydd BBC Cymru yn y gorllewin, fe fydd y newyddion am ddyfodol purfa olew Murco yn ergyd drom i Aberdaugleddau ac i'r ardal ehangach.

Ar ddiwedd mis Gorffennaf roedd y rhan fwyaf o bobl yn meddwl bod dyfodol y burfa yn ddiogel.

Ond yn hwyr nos daeth y newyddion na fydd y safle yn cael ei werthu i gwmni Klesch Refining wedi'r cwbl.

Mae bron i 400 yn cael eu cyflogi yn y burfa, ac ar ben hynny tua 200 o gontractwyr.

Gallai'r newyddion gael effaith ar swyddi eraill, hefyd.