Pryder am gyflwr wal gerrig

Yn ôl rhai o drigolion Trefor yng Ngwynedd fe allai'r pentref wynebu llifogydd oherwydd cyflwr gwael wal gerrig.

Mae trigolion yn dweud eu bod yn poeni y gallai adeiladau gael eu dymchwel oherwydd cyflwr y wal sydd uwchben afon Tal.

Adroddiad Dafydd Gwynn.

Cyhoeddwyd
Is-adran
De-Ddwyrain