Aur du i gynnal Alban annibynnol?

Fel rhan o'i daith o amgylch yr Alban, mae ein gohebydd Aled ap Dafydd yn edrych ar un o bynciau mawr yr ymgyrch - y diwydiant olew. Mae o yn Aberdeen yn holi i ba raddau byddai'r aur du yn gallu cynnal economi Alban annibynnol?