Prifysgolion: Bwlch yn tyfu?

Mae 'na bryderon bod myfyrwyr yn cael eu derbyn i brifysgolion Cymru gyda graddau is nag yng ngweddill Prydain, a bod y bwlch i'w weld yn tyfu. Yn ôl ystadegau gafodd eu casglu ar gyfer BBC Cymru mae'r graddau wedi codi pob blwyddyn ers 2008, ond wedi aros yn eu hunfan y llynedd. Dyma'n gohebydd addysg, Arwyn Jones.

Cyhoeddwyd