Pryder mam am bolisi cyngor

Mae mam i blentyn sydd â chyflwr meddygol difrifol wedi cyhuddo cynllunwyr Gwynedd o ymddwyn yn ansensitif.

Mae Ruth Mowll a'i phartner eisiau codi tŷ wedi ei adeiladu'n bwrpasol ar gyfer anghenion eu mab dwy oed yn Llanrug ger Caernarfon .

Ond mae Cyngor Gwynedd yn mynnu fod yn rhaid iddi godi tŷ fforddiadwy ar y safle hefyd - amod sy'n golygu na all y teulu fforddio bwrw mlaen gyda'r cynllun.

Y stori llawn ar Newyddion 9 ar S4C.

Cyhoeddwyd