Y dylluan dychryn gwylanod

Mae pawb yn gwybod bod gwylanod yn gallu bod yn bla mewn trefi ar hyd a lled y wlad, ond does gwylanod nunlle yn cymharu â rhai Caernarfon o ran ymddygiad gwarthus.

Ond mae gennyn nhw bellach elyn newydd, rheibus, sy'n hedfan o amgylch y dref yn amddiffyn pobl - a'u sglodion.

Llyr Edwards sydd â'r hanes.