Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Agored (18)/ Cerdd Dant Trio or Quartet (18)

Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Agored (18)/ Cerdd Dant Trio or Quartet (18)

1. Celyn, Ruth a Siriol

2. Pedwarawd Llangwyfan

3. Gwion, Trystan, Huw ac Aled

Cyhoeddwyd