Pryder am ddyfodol Cymdeithas Cymru a'r Byd

Bythefnos yn ôl mi wnaeth ymchwil gan Newyddion 9 y BBC ddarganfod bod gostyngiad o 20% ar gyfartaledd wedi bod yn nifer aelodau cymdeithasau Cymraeg Lloegr.

Ddydd Iau ar faes y 'Steddfod, fe wnaeth Newyddion 9 ddatgelu fod yna bryder am ddyfodol y gymdeithas sy'n hybu'r berthynas rhwng y Cymry sy'n byw dramor a'u mamwlad.

Cyhoeddwyd