Parti Llefaru hyd at 16 o leisiau (137) / Recitation Party with up to 16 voices (137)

Parti Llefaru hyd at 16 o leisiau (137) / Recitation Party with up to 16 voices (137)

1. Lleisiau Cafflogion

2. Y Wythïen Las

3. Lleisiau Hyddgen

Cyhoeddwyd