Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Stepio (96) / Step Dancing Duo, Trio or Quartet (96)

Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Stepio (96) / Step Dancing Duo, Trio or Quartet (96)

1. Parti Bryn Iwan

2. Daniel ac Osian

3. Elliw, Tomos a Gareth

3. Enlli a Lleucu Parri