Canu Emyn i rai dros 60 oed (44) / Hymn singing for those over 60 yrs (44)

Canu Emyn i rai dros 60 oed (44) / Hymn singing for those over 60 yrs (44)

1. Gwynne Jones

2. Alwyn Humphreys

3. David Maybury

Cyhoeddwyd