Llefaru Unigol 19-25 oed (141) / Solo Recitation 19-25 yrs (141)

Llefaru Unigol 19-25 oed (141) / Solo Recitation 19-25 yrs (141)

1. Steffan Rhys Hughes

2. Rhian Davies

3. Bethan Elin Wyn Owen