Côr Ieuenctid dan 25 oed a thros 20 mewn nifer (32) / Youth choir under 25 yrs and with over 20 members (32)

Côr Ieuenctid dan 25 oed a thros 20 mewn nifer (32) / Youth choir under 25 yrs and with over 20 members (32)

1. Côr y Cwm

2. Ysgol y Strade

3. Bois Ceredigion

3. Côr Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin