Dawns Stepio Unigol i Fechgyn (97) / Boys' Solo Step Dance (97)

Dawns Stepio Unigol i Fechgyn (97) / Boys' Solo Step Dance (97)

1. Daniel Calan Jones

2. Osian Gruffydd

3. Tomos Davies

Cyhoeddwyd