Dawns Stepio Unigol i Ferched (98) / Girls' Solo Step Dance (98)

Dawns Stepio Unigol i Ferched (98) / Girls' Solo Step Dance (98)

1. Sara Mai Davies

2. Cerian Phillips

3. Lleucu Parri

Cyhoeddwyd