Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Grŵp rhwng 8 a 25 mewn nifer (104) / Group Disco, Hip Hop or Street Dance (104)

Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Grŵp rhwng 8 a 25 mewn nifer (104) / Group Disco, Hip Hop or Street Dance (104)

1. Canolfan Celfyddydau Aberystwyth - Ysgol Uwch

2. Xsisdanz

3. Canolfan Celfyddydau Aberystwyth - Ysgol Iau

Cyhoeddwyd