Llefaru Unigol o'r Ysgrythur dan 16 oed (146) / Solo Recitation from the Scriptures under 16 yrs (146)

Llefaru Unigol o'r Ysgrythur dan 16 oed (146) / Solo Recitation from the Scriptures under 16 yrs (146)

1. Steffan Alun Leonard

2. Elen Fflur Davies

3. Hanna Gwenllian Thomas

Cyhoeddwyd