Rhuban Glas Offerynnol dan 16 oed (75) / Instrumental Blue Riband under 16 yrs (75)

Rhuban Glas Offerynnol dan 16 oed - Ysgoloriaeth Ymddiriedolaeth Ivor ac Aeres Evans (75) / Instrumental Blue Riband under 16 yrs (75)

Charlie Lovell-Jones