Deuawd Offerynnol Agored (62) / Instrumental Duet - Open (62)

Deuawd Offerynnol Agored (62) / Instrumental Duet - Open (62)

1. Gwenno Morgan a Math Roberts

2. Chante Duo

3. Enlli a Lleucu Parri

Cyhoeddwyd